V.

Támadás a hullaszállító ellen

 

A halottaskocsi ment elöl, kétoldalt két motoros rendőr. Defato felügyelő kocsija mögöttük haladt. A felügyelő, aki közben teljesen felébredt, elégedetten gondolt arra, hogy néhány perc múlva visszafeküdhet a meleg ágyacskájába, amit alig egy órája kényszerült elhagyni. Perry vezetett, Lynn ült mellette, elöl. A rendőrkapitányságig meglehetősen hosszú volt az út a Zooty Slammertől, és Perry úgy nyomta a gázpedált, ahogy csak bírta. Szerencsére még nem volt csúcsforgalom.

Ahogy elhagyták a Flower Street sarkát és befordultak észak felé, hirtelen hatalmas ütés érte a kocsit, és felkelepelt egy golyószóró. Az autó felbukfencezett, kerekei az égnek álltak, és Defatót a lendület beszorította a két ülés közé a földre. Hallotta Perry jajkiáltását, és hallotta a szélvédő robbanását és az ablaküveg csörömpölését. Lynn már ki is ugrott, és tüzet nyitott a pisztolyával. A két motoros rendőr végigszánkázott az úton, a halottaskocsi vezetője pedig rábukott a volánra. Elég hülyén mosolygott, mert egy lövedék elvitte a felső ajkát és az arcának egy részét. Defato nem mozdult, csak Lynn lövéseit számolta. Ez utóbbi zavarhatta a támadókat, mert megeresztettek egy újabb sorozatot, és Defato hallotta, hogy a lövedékek kopognak a kocsin és tompán puffannak Perry testében. Defato tudta, hogy Lynn is megsebesült, mert hirtelen süket csönd támadt, és a vastag ajtó és a kocsi padlója között hiába fülelt, nem hallott semmit. Aztán odakint felbőgött egy motor, ajtók csapódtak, és nyugtalan, vitatkozó hangok hallatszottak. Defato feszülten figyelt. Megtörölte izzadtságtól gyöngyöző homlokát. Észrevette, hogy a rendőrautó szirénái még most is szólnak, és végig szóltak a támadás alatt. Ekkor távolról újabb szirénák hallatszottak: megérkezett az erősítés, de már későn. Kibújt az ajtón, és kúszni kezdett a halottaskocsi felé. A kocsi ajtaja tárva volt, és Wolf Petroszjan hullája meztelenre vetkőztetve ott feküdt a kövezeten. Mellette összetépett öltönyének néhány darabja. Defato csodálkozva felvonta a szemöldökét és felállva odafordult a második járőr felé, aki épp szerencsétlenül járt bajtársa testét nyalábolta fel. Lynn még most is remegett. A kezével óvatosan benyúlt kék öltönye alá, amelyen arany gombok voltak, és amikor kihúzta a kezét, a tenyere véres volt. Defato összeszorította a fogát.

Késlekedés nélkül intett az egyik rendőrautónak, és beszállt. Néhány perccel később már az irodájában ült és száraz hangon adta ki utasításait. A házitelefon berregett. Bejelentették Gary Kiliant és Rocky Baileyt.

– Vezessék be őket! – mondta a felügyelő.

folyt.köv.