Páni a paní vím jak se ruší zal,
já tíhnu duší jen k lady Carneval.

Já kdysi pannám, já ba i vdovám lhal,
teď v srdci chovám, jen lady Carneval.
Rf: A s ní vchází do mě hoích nepoznán
tančí v bílých kamaších je můj pán,
zivot já bych za něj dal, ó má lady Carneval,
mám tě rád, mám tě rád.

Páni a paní, dříve já jenom spal,
teď sháním věno vám, lady Carneval.
Já kdysi kartám vášnivě podlíhal,
teď uz se modlím jen k lady Carneval.

Rf: A s ní vchází do mě hoích nepoznán……

Šalalalala lala Šalalalala lali

Páni a paní vím jak se ruší zal,
já tíhnu duší jen k lady Carneval.
Já kdysi pannám, já ba i vdovám lhal,
teď v srdci chovám, jen lady Carneval.

Lady Carneval

Ladies and Gentlemen I know how to stop one being sad,
My whole soul is given just to Lady Carneval.

I used to lie to virgins, even to widows once,
But now in my heart there is only Lady Carneval.

R.:
And she is coming with the hidden sin, unknown,
Dancing in white tights and it is my Lord,
I would die for it, oh my Lady Carneval,
I used to gamble in cards so much,
But now I pray for Lady Carneval.

(repeated)

Salalalala lala salalalala lali…

Ladies and Gentlemen I know how to stop one being sad,
My whole soul is given just to Lady Carneval.

I used to lie to virgins, even to widows once,
But now in my heart there is only Lady Carneval.

v

LEIDI KARNEVAL

Pányi a panyí vím jaksze rusí zsal,
já tyíhnu dusí jen kleidi karneval.
Já kdiszi panám já ba ivdomám hál,
tegy szrdcí hovám jen leidi karneval.

Rf: Asznyí vházsí do mnye zsíh nepoznán
tancsí vbílih kamasí je muj pán,
zsivot já bih za nyej dal ó má leidi karneval,
mám tye rád, mám tye rááád.

Pányi a panyí, drzsíve já jenom szpal,
tegy szkánevjeno vám leidi karneval.
Já kdiszí kartám vásnyive podlíhal,
tegy ussze modlím jen kleidi karneval.

Rf: Asznyí vházsí do mnye zsíh nepoznán
tancsí vbílih kamasí je muj pán,
zsivot já bih za nyej dal ó má leidi karneval,
mám tye rád, mám tye rááád.

La-lalalala la-lalalala lá
Sa-lalalala la-lalalala lí
Sa-lalalala la-lalalala lá
Sa-lalalala la-lalalili lí

Rf: Asznyí vházsí do mnye zsíh nepoznán
tancsí vbílih kamasí je muj pán,
zsivot já bih za nyej dal ó má leidi karneval,
mám tye rád, mám tye rááád.

Pányi a panyí vím jaksze rusí zsal,
já tyíhnu dusí jen kleidi karneval.
Já kdyszi panám já ba ivdomám hál,
tegy szrdcí hovám jen leidi karneval,
tegy szrdcí hovám jen leidi karnevaaal.