Egy a jelszónk a béke,
Harcba boldog jövőért megyünk.
Egy nagy cél érdekében
Tör előre ifjú seregünk.
Bárhol is van hazája,
Bármely ég néz le rája,
Küzdő korunknak új nemzedéke,
Mind itt halad velünk.

Földön, égen zeng az új dal,
Ifjúság! Ifjúság! Ifjúság!
Milliónyi szív dobogja
Ritmusát, ritmusát, ritmusát.
Nincs oly erő, mely legyőzné,
Ki a népért küzd és dalolja
A jövőnek himnuszát.
Ifjúság! Ifjúság!

Tegnap tankok robogtak,
Harcok szülték az egység dalát,
Vére omlott ki soknak,
Ki ügyünkért kiállt, hű barát.
Jertek mind táborunkba,
Ránk vár harc és a munka,
Egy szebb világot épít kezünk fel,
Föl tettre, dalra hát!

Földön égen zeng az új dal,…
…Ifjúság! Ifjúság!